Vilhelm Gregersen

Vilhelm Gregersen var sognepræst i Hornslet 1897-1918. Han var født i Flensborg 1864 og døde i Gjerrild 1929. Meget kendt er hans advenstsang 'Der er noget i luften', der er skrevet i Hornslet præstgård, der lå, hvor der nu er p-plads. Sangen udkom som nodeblad i 1900, men blev offentliggjort i bredere sammenhæng i Gregersens digtsamling VINTERGÆK i 1911.