Værdigrundlag

VEDTAGET PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE den 07.06.2017

For menighedsrådet i Hornslet er fællesskab en kerneværdi. Det er vigtigt for menighedsrådet, at kirken er udgangspunkt og basis for fælleskaber, der er inkluderende, og som rækker ud i det samfund, hvori vi er kirke.

Fælleskab er også en bærende værdi i forhold til medarbejdere og frivillige ved Hornslet Kirke. Det er vigtigt for menighedsrådet, at fællesskabet skaber grundlaget for et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til den enkelte.

For at fremme, at fællesskaber ved kirken kan opstå og understøttes, lægger vi vægt på:

Inddragelse og indflydelse:

 • I kirkens liv og ved aktiviteter i sognegård og kirke har frivillige ansvar og indflydelse inden for opgavens rammer.
 • I gudstjenester og ved kirkelige handlinger inddrager kirken menigheden, således at gudstjenesten stræber mod det lutherske ideal: at være menighedens gudstjeneste.
 • I sin funktion som arbejdsgiver hører menighedsrådet medarbejderne i forhold, der berører deres arbejdsvilkår.


Synliggørelse og tilstedeværelse:

 • I det daglige virke vil kirken synliggøre det, der er menighedsrådets primære opgave: at skabe rammer for evangeliets forkyndelse ved at være aktivt til stede i sognet.
 • I det daglige virke vil kirken synliggøre de gudstjenester og aktiviteter, der er kirkens ramme om forkyndelsen.


Formidling:

 • Menighedsrådet, præsterne og medarbejderne ved kirken vil i mødet med menigheden formidle evangeliets aktualitet i et moderne samfund ved at være i dialog omkring aktuelle strømninger og tendenser i samfundet.
 • Kirkens formidling tager afsæt i et bredt spektrum af formidlingsformer, der tilgodeser menighedens bredde.


Relationer:

 • Grundrelationen er Guds fællesskab med mennesket. Ud fra Guds invitation inviterer kirken.
 • Kristendommen og herunder gudstjenesten bygger på relationer (mellem individ, menighed og Gud). Kirken vil tydeliggøre og udvikle disse relationer samt skabe fællesskabsmuligheder.
 • Vores afsæt er, at forskellige aktiviteter samler mennesker, men at det er fællesskabet, der knytter mennesker sammen.
 • Vi ser fællesskaber mellem mennesker med forskellig baggrund som centrale og bærende for fortsat styrkelse af kirkens relevans og legitimitet.
 • Vi ønsker, at mennesker oplever åbenhed og imødekommenhed i mødet med kirken.
 • Kirken søger både det lokale og det globale fællesskab. Vi ønsker at have udsyn og hente inspiration hos kirker og menigheder uden for egne sogne- og landegrænser.


Æstetik:

 • Menighedens møde med kirken er også et møde med kirkerummet, kirkegård og sognegård. Vi ønsker, at dette møde skal være en æstetisk oplevelse – en oplevelse, der kan formidles via fx musikken, billederne, indretningen af såvel kirken som sognegården og beplantningen på kirkegården.