Restaurering af Hornslet kirke

Restaurering af Hornslet Kirke udskydes et år - til maj 2021.

Hornslet kirke står overfor en gennemgribende restaurering, og der har været planlagt med lukning af kirken i ca. 1 år fra maj 2020, dette udskydes  til maj 2021 pga. behov for længere forberedelse, så kirken lukkes i ca. 1 år fra maj 2021.

På menighedsrådets vegne

Jørgen Andersen

Formand