Renovering af Hornslet kirke

Renoveringen af Hornslet Kirke udskydes endnu et år - til maj 2022.

Hornslet kirke står overfor en gennemgribende renovering, og der har senest været planlagt med lukning af kirken i ca. 1 år fra maj 2021. Renoveringen må desværre endnu en gang til maj 2022 pga. behov for længere forberedelse, så kirken lukkes i ca. 1 år fra maj 2022.

På menighedsrådets vegne

Jørgen Andersen

Formand