Menighedsrådsvalget 2020

Orienteringsmøde i Hornslet sognegård tirsdag d. 18. august kl. 19.00

I 2020 er der menighedsrådsvalg efter nye regler.   Som det første vil der d. 18. august være offentligt orienteringsmøde i alle sogne i hele landet og således også i Hornslet. På orienteringsmødet vil menighedsrådet fortælle om, hvad man har arbejdet med i den seneste funktionsperiode. Ligeså besvarer man gerne alle spørgsmål, der måtte være om arbejdet i menighedsrådet. Endelig orienteres på mødet om kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen, og antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet. 

D. 15. september er der valgforsamlinger i hele landet. På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. På dette møde foregår opstilling af kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 

Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.   

1. søndag i advent, d. 29. nov. 2020 tiltræder det nye menighedsråd og igangværende arbejde kan videreføres og nyt begyndes

 

 

Nuværende menighedsråd valgt i 2016:

Bagerste række fra venstre: Martin Hvalsø, Kjeld Storgaard Pedersen, Lone Rasmussen, Palle Daugaard, Kristen Nordby, Jesper Mathiesen, Anette Schneider, Lena Lund Pedersen, Sognepræst Carsten Trandberg-Krab, Menighedsrådsformand Jørgen Andersen.
Forreste række: Bodil Martinsen, Anja Andersen, Helena Højen Danielsen, Jessie Havshøj, Sognepræst Lene Hauge.

Formand Jørgen Andersen

Næstformand Helena Højens Danielsen

Kirkeværge Palle Daugaard

Kontaktperson Kristen Nordby

Kasserer Kjeld Storgaard Pedersen