Menighedsrådsvalget 2020

Valgforsamling 15.09.20

Følgende kandidater er valgt på valgforsamlingen d. 15.09.20 til menighedsrådet i Hornslet Sogn:

Bodil Ringe Martinsen

Jørgen Andersen

Kristen Hjorth Nordby

Jesper Lützhøft Vinther Jacobsen

Lars Erik Sørensen

Ulla Elisabeth Folmer Christiansen

Lone Højgaard Rasmussen

Palle Daugaard

Niels Martin Hvalsøe

Kjeld Storgaard Pedersen

 

Stedfortrædere:

Anja Barslev Andersen

Martin Arve Ogstrup

Lena Lund Pedersen

Erik Glismand

 

 

Idet der ikke senest d. 13. okt. 2020 blev indleveret yderligere kandidatlister aflyses afstemningsvalget, der skulle have fundet sted 17. nov. 2020. Ovenstående kandidater udgør det nye menighedsråd, hvis funktionsperiode begynder 29. nov. 2020. 

Nuværende menighedsråd valgt i 2016:

Bagerste række fra venstre: Martin Hvalsø, Kjeld Storgaard Pedersen, Lone Rasmussen, Palle Daugaard, Kristen Nordby, Jesper Mathiesen, Anette Schneider, Lena Lund Pedersen, Sognepræst Carsten Trandberg-Krab, Menighedsrådsformand Jørgen Andersen.
Forreste række: Bodil Martinsen, Anja Andersen, Helena Højen Danielsen, Jessie Havshøj, Sognepræst Lene Hauge.

Formand Jørgen Andersen

Næstformand Helena Højens Danielsen

Kirkeværge Palle Daugaard

Kontaktperson Kristen Nordby

Kasserer Kjeld Storgaard Pedersen