Menighedsrådsvalget 2020

Valgforsamling 15.09.20

Følgende kandidater er valgt på valgforsamlingen d. 15.09.20 til menighedsrådet i Hornslet Sogn:

Bodil Ringe Martinsen

Jørgen Andersen

Kristen Hjorth Nordby

Jesper Lützhøft Vinther Jacobsen

Lars Erik Sørensen

Ulla Elisabeth Folmer Christiansen

Lone Højgaard Rasmussen

Palle Daugaard

Niels Martin Hvalsøe

Kjeld Storgaard Pedersen

 

Stedfortrædere:

Anja Barslev Andersen

Martin Arve Ogstrup

Lena Lund Pedersen

Erik Glismand

 

Ovenstående kandidater udgør det nye menighedsråd, hvis funktionsperiode begynder 29. nov. 2020. 

Onsdag 4. nov. 2020 afholdt det nye menighedsråd konstituerende møde. Referatet kan ses her.