Kollekter/ indsamlinger

Hvis du har lyst til, at støtte med et beløb til et af formålene, kan du indbetale på mobilepaynr. 84524

Indsamlet ved gudstjenester i Hornslet kirke og ved arrangementer i sognegården i 2018:

 

Formål                                             Dato                                                 Beløb