Kirkens inventar

Altertavlen

Er en gotisk fløjaltertavle sammensat af komponenter fra forskellige tidsaldre. I midten ses det gotiske golgatamotiv med Jesu korsfæstelse. Denne midtertavle stammer fra tiden, da biskop Niels Clausen ejede Rosenholm slot, 1512-1515. Han lod datidens ypperste billedskærer, Claus Berg i Odense og dennes værksted, stå for at udskære biledet.
6 små alabastmotiver omkranser det store midterbillede. Disse forestiller Adam og Eva i Paradis, Bebudelsen, Jesu fødsel, Jesu opstandelse, Jesu himmelfart og nogle af de første apostle.
Under altertavlen er en senere tilføjelse, nemlig billedet af Jesu tilfangetagelse i Getsemane Have, som menes at være tilføjet i 1576 samtidigt med, at Jørgen Rosenkrantz og Dorthe Langes våbenskold er føjet til.
Fløjdørene omkring tavlen har billeder fra tiden mellem Jesu tilfangetagelse og Jesu korsfæstelse og stammer fra 1672.

Degnestolen

- eller præstestolen, som den også hedder, står ved alterets højre side. Den er den største af sin art i landet og er udført omkring år 1580 af Mikkel van Groeningen , der også er kendt for at have lavet prædikestolen til Århus Domkirke og meget andet.

Døbefonten

Den er kirkens ældste inventar og det eneste, der i sin oprindelige form stammer fra den ældste stenkirkes tid. Fonten er altså mindst 800 år gammel. Den er lavet af stenmesteren Horder, hvis særkende er tovsnoningen langs fontens øverste kant. I baroktiden var fonten pakket ind i det træhylster, der nu står i kirkens højre side. Dåbsfadet er af nyere dato og forestiller Maria bebudelse.

Prædikestolen

Den stammer fra 1567, hvor Jørgen Rosenkrantz erstattede den gamle bogstol med datidens 'moderne' prædikestol, der var ophængt på en ydermur. Hans barnebarn Erik Rosenkrantz´s 3. hustru Margrethe Krabbe lod den restaurere, udstyrede den med baroksøjler og billederne af frelseren og de 4 evangelister.

Orglet

Er et originalt Köhneorgel. Det har haft sin plads i Bethesta sal i København og blev skænket til Hornslet Kirke i 1899 af lensbaron Hans Rosenkrantz og lærer Christiansen.

Kirkeskibet

Er en fuldrigger, 2,5 meter lang, og ophængt 23. april 1880. Det er lavet og skænket af sergent Barbre, der var tolder ved det nu nedlagte toldsted i Gl. Løgten.

Epitafier og gravsten

I middelalderen var det skik, at de fornemste begravelser blev foretaget inden for kirkens mure. Sådan var det også i Hornslet, og kirken har rummet en mængde gravsten, som har beklædt gulvet, men som gennem tiden er blevet slidt og er gået i stykker og taget op. Nogle få findes stadig og kan ses i våbenhuset og tårnrummet.

Til højre for alteret ses

Jørgen Rosenkrantz' kapel

På gulvet ligger hans gravsten, der nok er udhugget efter hans død. Stenen nævner hans dødsdato, men levner plads til hustruen Dorthe Langes dødsdato. Gravstenen indeholder gengivelse af ægteparrets 32 anevåben samt en skrifttavle med citater fra Salomons visdom.

På østvæggen står et alterlignende træepitafium med motiv fra opstandelsen. Fløjtavlerne bærer malerier af Jørgen Rosenkrantz og hans familie. På venstre fløjdør ses Jørgen Rosenkrantz med sønnerne Otte og Holger. Den ældste søn Otte døde 22 år gammel i 1584. På den højre fløjdør ses Jørgen Rosenkrantz' hustru Dorthe Lange med datteren Margrethe.

På væggene hænger en række mindesten og mindetavler. I rækkefølge fra alteret og ned gennem kirken ses på kirkens venstre side:

Mindesten over Jørgen Rosenkrantzs far og bedstefar

Hans far, Otto Holgersen, døde 1515, og hans bedstefar, Holger Eriksen, døde 1496. 

Det store epitafium over Jørgen Rosenkrantzs oldefar og tipoldefar.

Hans oldefar, Erik Ottosen, døde i 1503, og hans tipoldefar, Otto Nielsen, døde i 1477. Monumentet er kirkens første virkelige renæssanceepitafium. Det er skænket af Jørgen Rosenkrantz i 1584. Det ovale relief viser et karakteristke rænæssance-dommedagsbillede. De latinske indskifter er tilføjet senere og er en levnedsbeskrivelse af oldefaren og tipoldefaren.

Holger Rosenkrantzs epitafium.

Dette monument er rejst efter Den lærde Holgers død (1642). Man ser her tidernes skiften, for mens hans far, Jørgen Rosenkrantz, var præget af renæssancen, er det nu ved sønnen Holgers død barokken, der præger tiden og kunsten. Billedet forestiller Holger Rosenkrantz og hans hustru Sophie Brahe.

Erik Rosenkratzs epitafium

Dette monument er rejst for Holgers søn, Erik Rosenkrantz, og viser Erik og hans tre (på hinanden følgende) hustruer, Magrethe Scheel, Mette Rosenkrantz og Margrethe Krabbe. Også dette monument er udført med alle baroktidens traditionelle effekter.