Hornslet kirkegård takster 2019

Pleje og vedligehold pr. år  
Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads 732,98
Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser 1.112,10
Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads 181,98
Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted 556,05
   
Grandækning pr. år  
Grandækning 1 kisteplads 323,52
Grandækning 2 kistepladser 500,45
Grandækning ekstra kisteplads 166,82
Grandækning urnegravsted 217,37
   
Blomster pr. år  
Forårs- og sommerblomster på 1 kisteplads 323,52
Forårs- og sommerblomster på 2 kisteplads 500,45
Forårs- og sommerblomster på ekstra kisteplads 166,82
Forårs- og sommerblomster på urnegravsted 217,37
   
Servitut-obligatoriske ydelser  
Anonym plæne 1 urneplads i 10 år 5.560,05
Anonym plæne 1 kisteplads i 25 år 18.327,50
Skovkirkegård 1 kisteplads i 25 år 18.324,25
Skovkirkegård 1 urneplads i 10 år 5.560,05