Kistegravpladser og urnegravpladser med plade i plæne

Gravpladserne er udlagt i græs og der skal nedlægges plade i niveau med græsset. Der må nedsættes afskårne blomster i godkendt vase som bestilles hos graveren. Gravpladserne er vedligeholdelsesfrie, idet der ved lejens begyndelse skal indbetales for ren- og vedligeholdelsen for hele fredningsperioden som er 25 år for kister og 10 år for urner(legat). Græsklipning og indsamling af visne blomster foretages af kirkegården.