Kiste- og urnegravpladser med gravsten i staudebed

Gravpladserne er udlagt i staudebede og der anvendes udelukkende opretstående gravstene. Gravstederne er uden adskillelse, men der kan plantes forårs- og sommerblomster, sættes vaser med afskårne blomster, og lægges gran, foran gravstenene. Der skal ved lejens begyndelse indbetales for ren- og vedligeholdelse for hele fredningsperioden som er 25 år for kister og 10 år for urner (legat). Indsamling af visne blomster foretages af kirkegården. Plantning af forårs og sommerblomster og grandækning kan tilkøbes enten i form af et legat eller ved årlig regning.