Urnegravplads med plade i plænen

Afdeling PP, urnegravpladser med plade i plæne: Gravpladserne er udlagt i græs og der skal nedlægges plade i niveau med græsset. Der er plads til 2 urner. Der må nedsættes afskårne blomster i godkendt vase som bestilles hos graveren. Gravpladserne er vedligeholdelsesfrie, idet der ved lejens begyndelse skal indbetales for ren- og vedligeholdelsen for hele fredningsperioden på 10 år (legat). Græsklipning og indsamling af visne blomster foretages af kirkegården.