Handlingsplan

I Hornslet Kirkes menighedråd er der udarbejdet en handlingsplan for Grøn Kirke. Her i 2011 har menighedsrådet besluttet at have focus på energibesparelse. På baggrund af Energitjenestens rapport om energiforbruget ved Hornslet Kirke bliver der i øjeblikket etableret automatisk varmestyring i kirkerummet.

Med ca. 200 kirkelige handlinger om året, vil denne investering over et meget kort åremål være tjent hjem igen. Udover at varmestyringen er økonomisk og energibesparende, sikre det også bevarelse af kalkmalerierne og meget velbevaret inventar og udsmykning i kirken.

For at holde på varmen medens de kirkelige handlinger står på, bliver yderdøren til våbenhuset udskiftet i løbet af dette efterår. Ydermere bliver toiletforholdene bag kapellet renoveret. De to toiletter med gamle utætte døre og ineffektive elradiatorer forvandlet til et stort handikapvenligt toilet. Det gamle inventar er fjernet, gulvet brækket op og isoleret. Frontvæggen bliver fornyet med isolering. Tilmed bliver loftet sænket og isoleret påny.

Renoveringen forventes afsluttet sidst i september.

Erik Silkjær Pedersen, Kirkeværge