Grøn kirke

En kirke med grøn og miljørigtig profil er et af Hornslet kirkes  indsatsområder.

I de danske kirker bliver klima- og miljøspørgsmål taget mere og mere alvorligt, og der er nu taget landsdækkende initiativ til, at kirkerne arbejder målbevidst på en grøn profil. Også i Hornslet kirke er der et bredt initiativ i gang på det grønne område. Det er et indsatsområde, der ikke kun kredser om klima og miljø men sandelig også almindelig sund fornuft – og så der på sigt vel at mærke god økonomi i dette. 

Hornslet kirke er som de øvrige kirker i Syddjurs Provsti med i Grøn Kirke Bag Grøn Kirke står Klimagruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. Formål: Gruppens formål er at styrke, inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis. Betingelserne for at kalde sig grøn kirke er, at man kan tilslutte sig en række tiltag inden for hver af de seks nedenstående kategorier.

  • Gudstjenesteliv
  • Information, undervisning og diakoni
  • Kirkens indkøb
  • Kirkens anvendelse af energi
  • Kirkens transport
  • Behandling af kirkens affald (reduktion og håndtering)