Om Hornslet kirke

Hornslet kirke er på grund af Covid 19 lukket for andet end planlagte gudstjenester og kirkelige handlinger