Vielse

Vielse bestilles ved henvendelse til kirkekontoret.

www.borger.dk skal I udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udsteder herefter en prøvelsesattest som I skal sende til kirkekontoret sammen med navne og adresse på 2 vidner, som skal være tilstede under vielsen.

Anmodning om navneændringen i forbindelse med vielse kan også ske på www.borger.dk. Anmodningen er gratis.