Udlån af højskolebøger

Hornslet Kirke har fået et sæt af de ’nye’ højskolesangbøger. Derfor har vi to kasser med de gamle  højskolesangbøger, som vi gerne vil udlåne til private fester andre steder end sognegården, f.eks. runde
fødselsdage, konfirmationer, begravelseskaffe eller lign. Der er ca. 150 stk.

Kirken beder om, at man ved lån af sangbøgerne giver et bidrag efter eget valg og størrelse til et af kirkens 4 indsamlingsformål:

  • Folkekirkens Nødhjælp,
  • Bibelselskabet, Kirkens Korshærs varmestue
  • i Århus eller Hornslet Kirkes julehjælp
  • til trængte børnefamilier i sognet.

Udlån, afhentning og bidrag til indsamling aftales med kirkekontoret.
Bidraget kan som ved vores andre indsamlinger i kirken gives kontant eller via Mobile-Pay.