Navngivning

Navngivningen skal foretages på www.borger.dk, senest 6 måneder efter barnets fødsel.