Konfirmation

Generelt om konfirmationer og datoer:

Indskrivningsblanketten til konfirmander skoleråret 2019-2020 med konfirmation foråret 2020 skal afleveres til kirkekontoret senest til opstartsgudstjenesten tirsdag den 24. september. Gudstjenesten er obligatorisk for alle konfirmander og forældre. Der kommer info om gudstjeneste på Hornslet skoles forældreintra både før og efter sommerferien. Elever fra andre skoler bedes henvende sig til en af præster. 

Da skolen ofte omdøber eller sammenlægger klasser efter slutningen af 5. klasser, kan vi i Hornslet Kirke ikke oplyse konfirmationsdatoer for kommende konfirmander før slutningen af 5. klasse. 

Konfirmationer i 2021

I 2021 konfirmeres i Hornslet:
7A Bededag fredag den 30. april om formiddagen.
7B lørdag den 1. maj om formiddagen.
7C søndag den 2. maj om formiddagen.
 
Mens klasserne går til konfirmandundervisning, bliver Hornslet kirke restaureret, og al kirkegang og konfirmandundervisning foregår i sognegården. Vi håber, at restaureringen af kirken er afsluttet inden konfirmationen, men lykkes det ikke, foregår konfirmationen i sognegården på de udmeldte tidspunkter, så de bliver konfirmeret der, hvor de har været vant til at gå til præst og gudstjeneste. Mere information følger, når eleverne kommer i 7. klasse. I slutningen af 6. klasse bliver der på forældreintra udsendt indskrivningsskema, som skal udfyldes, inden eleven kan begynde til konfirmandundervisning.
 
Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte en af os præster på telefon eller vores mail. Det kan både være praktiske spørgsmål, hvis der f.eks. er sammenfald med en anden konfirmation i familien, eller det kan være overvejelser over, om man overhovedet vil konfirmeres, og hvad undervisningen går ud på.

Det kan også være, at økonomi spiller en rolle, og her kan vi sige, at vi råder over en rigtig stor samling konfirmationstøj, som man gratis kan få adgang til, både så det er noget helt særligt, gratis, retro og bæredygtigt genbrugstøj, ligesom vi også på andre måder kan hjælpe familier, der har brug for det.
 
Begge præster har altid 100 % tavshedspligt.
 
Vi glæder os til at møde konfirmanderne, når de kommer i 7. klasse og ønsker dem alle en rigtig god ny start i de nye klasser.
 
Venlig hilsen
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab (86994121 / CTK@KM.DK)
Sognepræst Lene Hauge (86119106 / LMKH@KM.DK)  

Konfirmationer i 2020

I 2020 konfirmeres konfirmander fra Hornslet skole på følgende datoer (benævnt efter de nye klasser, som de hedder fra 6. klasse og dermed også i 7. klasse, ikke hvad de har heddet tidligere):

7a konfirmeres Bededag, fredag den 8. maj 2020

7b konfirmeres lørdag den 9. maj 2020

7c konfirmeres søndag den 10. maj 2020

Alle klasser konfirmeres om formiddagen, men tidspunkterne meldes først ud senere.
Vi er helt klar over, at der er fordele og ulemper ved alle dage og tidspunkter, men vi vælger at gøre, som vi gør, for at alle eleverne fra Hornslet skole kan blive konfirmeret samme weekend og dermed få samme Blå Mandag. Vi oplyser også om, at det som altid er muligt at tale med os om evt. at flytte dato og dermed blive konfirmeret med en anden klasse, f.eks. for tvillinger i hver sin klasse, der gerne vil holde festen sammen.

Vi gør også opmærksom på, at begge præster meget gerne tager en snak, hvis en konfirmand eller familie er i tvivl om konfirmation eller ej, eller hvis man tænker, at økonomiske problemer eller problemer i familien gør, at man overvejer at vælge konfirmationen fra af den grund. Vores kontaktoplysninger findes nedefor.

Venlig hilsen præsterne ved Hornslet kirke,

sognepræst Carsten Tranberg-Krab (CTK@KM.DK / 86994121)

sognepræst Lene Hauge (LMKH@KM.DK / 86119106)