Fødsel

Jordemoderen anmelder barnet så det bliver registreret i cpr. og får et personnummer. Hvis barnet er født i hjemmet skal forældrene selv anmelde det. Det kan gøres på www.borger.dk

Hvis I ikke er gift, og hvis I vil have fælles forældremyndighed, skal I udfylde en Omsorgs- & ansvarserklæring. Dette skal gøres på www.borger.dk.

Anmeldelsen af fælles forældremyndighed kan ske fra barnet er født og SKAL ske senest 14 dage efter fødslen.