Dødsfald

Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes på www.borger.dk

Anmodning om begravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.