Du er her: 

Her på siden kan du finde praktiske oplysninger fra menighedsrådet om, hvordan Coronaberedskabet påvirker det daglige arbejde i kirken og på kirkegården

Torsdag d. 8. oktober - vedr. Børnejul

Hornslet kirke glæder sig til at kunne lave en Covid 19-sikret børnejulegudstjeneste som et juleløb i en af dagene lige op til jul. Følg med i kommende nummer af Sogneposten

Onsdag d. 19. august - vedr. babysalmesang:

Nu begynder babysalmesang i Hornslet kirke igen. I coronasikrede rammer.

Søndag d. 19. juli - vedr. tilmelding til gudstjeneste:

Fra og med i dag er det ikke længere nødvendigt med tilmelding til gudstjenesten.

Onsdag d. 13. maj - vedr. genåbningsfase 2 og 3:

Indtil videre er der ikke kommet officielle retningslinjer for Folkekirken i forbindelse med den udmeldte genåbning mandag d. 18. maj. Medarbejderstaben og menighedsrådet ved Hornslet kirke planlægger dog ud fra forskellige mulige scenarier og vil melde ud her på hjemmesiden, hvornår og hvordan, Hornslet kirke genåbner, så snart retningslinjerne ligger klar.

Onsdag d. 13.maj - vedr. orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalg 2020:

Orienteringsmødet i sognegården i forbindelse med menighedsrådsvalget er udskudt fra tirsdag d. 9. juni til tirsdag d. 18. august.

Fredag d. 8. maj - vedr. genåbningsfase 2 og 3:

Menighedsråds og ansatte ved Hornslet kirke er glade for, at Folkekirken er en del af den gradvise genåbning af samfundet, som statsminister Mette Frederiksen meldte ud i går aftes. Vi afventer at høre nærmere fra de kirkelige myndigheder, hvordan genåbningsfasen konkret implementeres i Folkekirken. Derfor er det indtil videre de nuværende retningslinjer, der er gældende - også i Hornslet kirke.

Søndag d. 19. april - vedr. videoandagter på nettet:

Fra 1. søndag efter påske (19/4) vil der på søn- og helligdage blive lagt små videoandagter ud på hjemmesiden med dagens evangelielæsning, mini-prædiken og en salme. Medvirkende er Hornslet kirkes kirkesanger, organist og præster.

Torsdag d. 16. april - vedr. babysalmesang v. Hornslet kirke:

Underviser i babysalmesang v. Hornslet kirke, Mette Korsgaard, tilbyder web-baseret babysalmesang til de, der er tilmeldt. Tilmeldte deltagere bliver kontaktet direkte for videre forløb.

Onsdag d. 15. april - vedr. korarbejde v. Hornslet kirke:

Korleder Thomas Lennert arrangerer virtuelle korprøver, hvor kordeltagere kan fastholde og opøve det planlagte repertoire. Kordeltagere får direkte besked om deltagelse.

Onsdag d. 8. april - vedr. flagning:

Frivillige fra menighedsrådet ved Hornslet kirke vil sørge for, at påsken bliver markeret med flagning fra kirken skærtorsdag, langfredag og påskedag. Skærtorsdag vil flaget være på halvt til kl. 12.00, for at markere 80-året for besættelsen i 1940. Langfredag bliver der, traditionen tro, flaget på halvt hele dagen. Og påskedag vil kirkens største festdag blive markeret med flagning både fra kirken og fra lunden ved sognegåden.

Tirsdag d. 7. april - vedr. konfirmationer:

Begge præster er i gang med at undersøge, hvad forbuddet mod ’store arrangementer’ frem til udgangen af august betyder for vores konfirmationer i august og september. Der kommer mere information her på siden og også direkte ud til klasserne på AULA, når der er ny information.

Tirsdag d. 7. april - vedr. forlængelse af lukning:

Menighedsrådet ved Hornslet kirke har i forlængelse af myndighedernes anvisninger besluttet at aflyse ALLE aktiviteter, arrangementer, konfirmandundervisning og gudstjenester foreløbigt frem til og med søndag d. 10. maj 

Vedr. kirkelige handlinger bedes man kontakte kordegnen pr. tlf. (86 99 40 30). Vi følger løbende myndighedernes retningslinjer, og man kan holde sig orienteret her på kirkens hjemmeside eller ved at kontakte kordegnen pr. tlf. (86 99 40 30) eller mail (miro@km.dk), da kirkekontoret er lukket.

Begge præster står til rådighed for samtaler og spørgsmål (sognepræst Lene Hauge: 30 61 91 06, mail: lmkh@km.dk - sognepræst Carsten Tranberg-Krab: 24 99 41 21, mail: ctk@km.dk)

Mandag d. 6. april - vedr. udskydelse af orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalg 2020:

Kirkeministeriet har udsendt en bekendtgørelse, der udskyder orienteringsmødet, der var planlagt til afholdelse d. 12. maj. Det afholdes i stedet tirsdag d. 9. juni. Se hele bekendtgørelsen her.

Onsdag d. 25. marts - vedr. ringning:

Menighedsrådet ved Hornslet kirke har besluttet at følge biskoppernes opfordring til fælles aftenringning landet over kl. 17.00. Med aftenringningen opfordres der til, at man beder for de syge og de, der lige nu yder en ekstra indsats for at passe og pleje dem. Samtidig er det også en opfordring til at samles i taknemmelighed over det budskab, kirken er bygget på: at vi skal have vores medmenneskes ve og vel for øje, og at der trods alt er meget godt, der kommer til os - også i svære tider.

Tirsdag d. 24. marts - vedr. kirkegården:

Fra menighedsrådet ved Hornslet kirke: Nye Covid-19 retningslinjer for folk der arbejder udendørs omfatter også kirkegårde. Retningslinjen siger nu: Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. Kirkegårdspersonalet kan, efter de nye retningslinjer, fra i dag begynde at arbejde igen. Det er vi rigtig glade for, og det betyder at vi stadig kan nå langt i at få kirkegården plejet til påske. Men helt i mål inden påske, når vi nok ikke, det beder vi om forståelse for. I Hornslet kirke passer vi på hinanden og holder afstand. Det gælder også de ansatte på kirkegårdene. Personalet skal stadig overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og om ikke at samles med flere. Det betyder at vi beder om at dette også overholdes ved henvendelse til personalet, hvorfor vi beder om at man kontakter kirkegården gennem telefonen, tlf. 3070 8620

Fredag d. 20. marts - vedr. konfirmationer:

Nye konfirmationsdatoer for nuværende 7. klasser på Hornslet skole:

7B konfirmeres af Lene Hauge lørdag den 29. august kl. 10.30

7A konfirmeres af Carsten Tranberg-Krab lørdag den 5. september kl. 10.30

7C konfirmeres af Carsten Tranberg-Krab søndag den 6. september kl. 10.30

Der er fælles Blå Mandag for alle 3 klasser – efter aftale med skoleleder Bitter Rasmussen – mandag den 7. september. Er den pågældende dato af den ene eller anden grund umulig for en enkelt konfirmand, kan vi undersøge, om der er plads til og mulighed for at blive konfirmeret med en af de andre klasser – eller at blive konfirmeret alene en anden lørdag eller søndag, på et tidspunkt hvor vi igen må mødes i kirken. Mere info på klassens AULA.