Du er her: 

Genåbning af Hornslet kirke fra mandag d. 18. maj

Onsdag d. 10. juni - vedr. kirkens tilgængelighed:

Hornslet kirke er åben i tidsrummet 8.00-14.45 på hverdage efter forudgående aftale med kirkegårdspersonalet (30 70 86 20). Man er velkommen til at benytte kirken i dette tidsrum under hensyntagen til eventuelle kirkelige handlinger. Der er opsat dispenser med håndsprit, som skal benyttes, ligesom de almindelige Corona-retningslinjer gælder ved besøg i kirken. Der er afspærringer med tovværk i kirken, som ikke må overtrædes. Kirkens bliver rengjort hver dag.

Tirsdag d. 19. maj - yderligere vedr. genåbning:

Korarbejde v. organist Thomas Lennert genoptages inden for rammer, der følger de gældende retningslinjer.

I kirkerummet bliver der afspærringer markeret med tov, der markerer hvilke bænke og områder af kirken, der ikke er adgang til under gudstjenester og kirkelige handlinger

Slotsgudstjenesten torsdag d. 11. juni må desværre aflyses

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag omlægges til almindelig indendørs gudstjeneste

Mandag d. 18. maj - vedr. genåbning af folkekirken:

Folkekirken er en del af genåbningsfase 2 og 3 i forlængelse af Corona-beredskabet. Menighedsrådet og ansatte ved Hornslet kirke glæder sig til igen at kunne genåbne ud fra de retningslinjer, vi har modtaget fra myndighederne. Disse retningslinjer fra Kirkeministeriet har vi først modtaget i dag, hvor genåbningen er en realitet. Menighedsråd og ansatte skal derfor først have lejlighed til at omsætte retningslinjerne til konkret praksis i Hornslet kirke. Derfor er det begrænset, hvad der kan meldes ud i dag. Det, der trods alt kan meldes ud, er:

- at der bliver gudstjeneste fra og med på torsdag d. 21. maj (Kristi Himmelfarts dag). Gudstjenesterne afholdes til vanlig tid kl. 10.30. Der er begrænset antal deltager - derfor bliver der tale om, at man skal tilmelde sig til den præst, der har gudstjenesten. Dvs. hvis man fx ønsker at deltage i gudstjenesten på torsdag d. 21. maj kl. 10.30, skal man kontakte sognepræst Carsten Tranberg-Krab pr. telefon (24 99 41 21) eller mail (ctk@km.dk) og angive, hvor mange, man kommer - man må sidde sammen med dem, man deler husstand med. Præsten vil så fordele de tilmeldte på de tilladte bænke, indtil maksimalt antal er nået. Afstandskravet er 2 m. i kirken, da der synges. Ved tilmelding vil man også i øvrigt få information om gudstjenestens form. Man kan se, hvilken præst, man skal henvende sig til i gudstjenestelisten - KLIK HER.

- at kirkekontoret fra og med i dag er åbent inden for almindelig åbningstid. Dog er der også her tale om afstandskrav (1 m.) og et begrænset antal kan få adgang til kirkekontoret. Disse oplysninger vil være at læse på opslag på indgangsdøren til sognegården.

Derudover vil vi glæde os til at få lejlighed til at informere yderligere om andre elementer i genåbningen af Hornslet kirke.