Slotsgudstjeneste torsdag 6/6 kl. 19.00

Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm slot er blevet en fast indledning til sommermånederne. Der har gennem århundrederne været tætte bånd mellem Rosenholm slot og Hornslet kirke, og dette bånd markeres også i år med aftengudstjeneste i kapellet.

Efter gudstjenesten, hvor kirkens voksenkor deltager, er der kaffe og kage i riddersalen.

Her vil voksenkoret – også traditionen tro – synge nogle gode sommersange for os.

Kaffe og kage koster kr. 20,-