Påske i Hornslet Kirke

Påskefesten er den centrale fest i den kristne kirke. Sammen med jul og pinse markerer påske tre kernepunkter i kristendommen:

jul=frelseren fødes; 
påske=frelseren fuldender sin frelsesgerning; 
pinse=kirken fødes for at bringe fortællingen om frelseren med sig i menneskets historie til trøst og til tro.

I Hornslet kirke markerer vi på forskellig vis de dramatiske dage i den første kristne påske:

Palmesøndag søndag d. 14. april kl. 10.30

Her hører vi om Jesu indtog i Jerusalem under folkets hyldest.

Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00

Denne gudstjeneste har fokus på det fælleskab, Jesus inden sin død åbnede for ved nadveren, hvor der både var plads til forrædere og fornægtere og alle dem, der ikke gjorde noget skidt – men måske heller ikke noget godt. 
Efter gudstjenesten indbydes alle til at deltage i et festligt og lækkert påskemåltid i sognegården.
Tilmelding ønskes til kirkekontoret fredag før Palmesøndag. Pris. 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn.

Langfredag den 19. april kl. 10.30

Gudstjenesten afviger fra den almindelige højmesse, idet denne særlige dag er præget af Jesu lidelseshistories dramatiske tekster, som understreges af vekselvirkningen med musikken, der fremføres af kirkens kor, organist, menighed og operasanger Jesper Brun-Jensen. 
En stemningsfuld gudstjeneste uden nadver og prædiken, men med hele lidelseshistorien fortalt i både ord og musik.

Påskedagsgudstjeneste søndag d. 21. april kl. 10.30

Den største festdag i kirken – og den er åben for alle!

2. påskedagsgudstjeneste mandag d. 22. april kl. 10.30

Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.