Fyraftenssang

Der er Fyraftenssang første onsdag i hver måned kl. 17.30 i kirken,
i januar dog anden onsdag, d. 9. januar.

I disse år prøver vi at synge hele salmebogen igennem – eller i hvert fald at synge nogle salmer fra hvert af salmebogens mange forskellige afsnit.

På den måde kommer vi til at se, hvordan forskellige salmedigtere har set ens eller forskelligt på et emne.

Fyraftenssang begynder kl. 17.30 og varer en halv time. Alle er velkomne til at deltage, og alle, der er interesserede i selv at prøve at stå for en fyraftenssang kan henvende sig til en af sognets præster.