Værdigrundlag

VEDTAGET PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE den 07.06.2017

For menighedsrådet i Hornslet er fællesskab en kerneværdi. Det er vigtigt for menighedsrådet, at kirken er udgangspunkt og basis for fælleskaber, der er inkluderende, og som rækker ud i det samfund, hvori vi er kirke.

Fælleskab er også en bærende værdi i forhold til medarbejdere og frivillige ved Hornslet Kirke. Det er vigtigt for menighedsrådet, at fællesskabet skaber grundlaget for et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til den enkelte.

For at fremme, at fællesskaber ved kirken kan opstå og understøttes, lægger vi vægt på:

Inddragelse og indflydelse:

Synliggørelse og tilstedeværelse:

Formidling:

Relationer:

Æstetik: