Menighedsrådsvalget 2016

Tirsdag den 27.9 kl. 19.00 udløb fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget 2016.
Ved fristens udløb er der kun indkommet en liste og afstemningen bortfalder derfor.

Valgt til menighedsrådet er:

menighedsrådet

Bagerste række fra venstre: Martin Hvalsø, Kjeld Storgaard Pedersen, Lone Rasmussen, Palle Daugaard, Kristen Nordby, Jesper Mathiesen, Anette Schneider, Lena Lund Pedersen, Sognepræst Carsten Trandberg-Krab, Menighedsrådsformand Jørgen Andersen.
Forreste række: Bodil Martinsen, Anja Andersen, Helena Højen Danielsen, Jessie Havshøj, Sognepræst Lene Hauge.

Menighedsrådet holdt konstituerende møde onsdag den 2. november og valgte følgende til posterne: 

Formand Jørgen Andersen

Næstformand Helena Højens Danielsen

Kirkeværge Palle Daugaard

Kontaktperson Kristen Nordby

Kasserer Kjeld Storgaard Pedersen