Generelt om konfirmationer og datoer:

Indskrivningsblanketten til konfirmander skoleråret 2017-2018 med konfirmation foråret 2018 skal afleveres til kirkekontoret senest til opstartsgudstjenesten tirsdag den 18. september. Gudstjenesten er obligatorisk for alle konfirmander og forældre. Der kommer info om gudstjeneste på Hornslet skoles forældreintra både før og efter sommerferien. Elever fra andre skoler bedes henvende sig til en af præster. Blanketten hentes her.

Da skolen ofte omdøber eller sammenlægger klasser efter slutningen af 5. klasser, kan vi i Hornslet Kirke ikke oplyse konfirmationsdatoer for kommende konfirmander før slutningen af 5. klasse. 

Konfirmationer i 2019

Vi gør som altid det, at vi konfirmerer i Bededagsferien:
7A Bededag, fredag den 17. maj 2019
7B lørdag den 18. maj 2019
7C søndag den 19. maj 2019
og putter den ekstra klasse ind lørdag, altså
7D lørdag den 18. maj 2019

Alle klasser, også B og D, konfirmeres om formiddagen, men tidspunkterne meldes først ud senere.
Vi er helt klar over, at der er fordele og ulemper ved alle dage og tidspunkter, men vi vælger at gøre, som vi gør, for at alle eleverne fra Hornslet skole kan blive konfirmeret samme weekend og dermed få samme Blå Mandag. Vi oplyser også om, at det som altid er muligt at tale med os om evt. at flytte dato og dermed blive konfirmeret med en anden klasse, f.eks. for tvillinger i hver sin klasse, der gerne vil holde festen sammen.

Vi gør også opmærksom på, at begge præster meget gerne tager en snak, hvis en konfirmand eller familie er i tvivl om konfirmation eller ej, eller hvis man tænker, at økonomiske problemer eller problemer i familien gør, at man overvejer at vælge konfirmationen fra af den grund.

Konfirmationer i 2020

I 2020 konfirmeres konfirmander fra Hornslet skole på følgende datoer (benævnt efter de nye klasser, som de hedder fra 6. klasse og dermed også i 7. klasse, ikke hvad de har heddet tidligere):

7a konfirmeres Bededag, fredag den 8. maj 2020

7b konfirmeres lørdag den 9. maj 2020

7c konfirmeres søndag den 10. maj 2020

Alle klasser konfirmeres om formiddagen, men tidspunkterne meldes først ud senere.
Vi er helt klar over, at der er fordele og ulemper ved alle dage og tidspunkter, men vi vælger at gøre, som vi gør, for at alle eleverne fra Hornslet skole kan blive konfirmeret samme weekend og dermed få samme Blå Mandag. Vi oplyser også om, at det som altid er muligt at tale med os om evt. at flytte dato og dermed blive konfirmeret med en anden klasse, f.eks. for tvillinger i hver sin klasse, der gerne vil holde festen sammen.

Vi gør også opmærksom på, at begge præster meget gerne tager en snak, hvis en konfirmand eller familie er i tvivl om konfirmation eller ej, eller hvis man tænker, at økonomiske problemer eller problemer i familien gør, at man overvejer at vælge konfirmationen fra af den grund. Vores kontaktoplysninger findes nedefor.

Venlig hilsen præsterne ved Hornslet kirke,

sognepræst Carsten Tranberg-Krab (CTK@KM.DK / 86994121)

sognepræst Lene Hauge (LMKH@KM.DK / 86119106)


 

 

konfirmation