Julegudstjenester for børn i dagplejen og børnehaverne i Hornslet

Onsdag 12/12

er der småbørnsgudstjenester for børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hornslet.

Det er kl. 9.15 for dagpleje- og vuggestuebørnene og
10.15 for børnehavebørnene.

Gudstjenesten er helt i børnehøjde… men dagplejere, pædagoger og hjemmegående forældre med små børn er også velkomne!

julegudstjeneste for born