Højskoleformiddage

At rejse med et særligt formål

Under denne overskrift vil vi hjemme fra sognegården tage på rejse ud i landet og verden med et undersøgende blik. Til dette års højskoleformiddage vil vi få besøg af folk, der frivilligt er rejst, på den ene eller anden måde, med et særligt formål: for at hjælpe og undersøge, udføre et stykke arbejde eller finde Gud.

Tirsdag 16. januar kl. 10-12:
Feltpræst Andreas Christensen Andreas har været udsendt som feltpræst til flere steder i verden, og han vil fortælle både om arbejdet som feltpræst ude - med og blandt udsendte soldater, og arbejdet herhjemme med den hårde opgave at overbringe en familie budskabet om, at deres kære er død. Andreas vil også fortælle om, hvorfor han flere gange frivilligt har valgt at lade sig udsende til nogle af verdens brændpunkter, både Afghanistan og Irak, som for andre er steder, man flygter fra.

Tirsdag 6. februar::
Dansk præst ved kirke i udlandet Iben Nordestgaard Iben er præst i Elsted, men har i 5 år været præst ved den danske kirke i Berlin. Hun vil denne formiddag fortælle om sit arbejde som dansk præst i et andet land og hvad, der har drevet hende til at rejse ud for at arbejde i den danske kirke i et andet land.

højskole formiddage 2018

Tirsdag 27. februar:
Ingrid Andersen fra Hornslet, udsendt for Folkekirkens Nødhjælp Ingrid har i en årrække været indsamlingsleder i Hornslet for Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Som indsamlingsleder kunne man søge om at komme ud og besøge det område, som nødhjælpen var sendt til, og i 2011 fik Ingrid chancen for at komme til Malawi og se, hvad pengene går til og om det nytter noget. Forud for dette års indsamling den 11/3 vil Ingrid fortælle om sin rejse til et af verdens fattigste lande og om, hvilken betydning det har for et sådant samfund at få del i de indsamlede midler. Vi skal høre, hvordan nødhjælpen bliver brugt, og hvad der har drevet Ingrid til år efter år at bruge tid og kræfter på at være indsamlingsleder.

højskole formiddage 2018Tirsdag 20. marts:
Sognepræst Morten Bay-Mortensen om rejse til verdens første kristne nation: Armenien Sognepræst Morten Bay-Mortensen, ThorsagerBregnet-Feldballe kirker, har været rejseleder på en tur til Armenien, og denne formiddag vil han fortælle om rejsen til Armenien, der havde som formål at lære det land at kende, som efter sigende er verdens første kristne nation, men som har levet et omskifteligt liv i forskellige perioder af historien.

Alle højskoleformiddage foregår i sognegården kl. 10-12.

Det er gratis at deltage, men kaffe og rundstykker koster 20 kr.