Grøn kirke

En kirke med grøn og miljørigtig profil er et af Hornslet kirkes  indsatsområder.

I de danske kirker bliver klima- og miljøspørgsmål taget mere og mere alvorligt, og der er nu taget landsdækkende initiativ til, at kirkerne arbejder målbevidst på en grøn profil. Også i Hornslet kirke er der et bredt initiativ i gang på det grønne område. Det er et indsatsområde, der ikke kun kredser om klima og miljø men sandelig også almindelig sund fornuft – og så der på sigt vel at mærke god økonomi i dette. 

Hornslet kirke er som de øvrige kirker i Syddjurs Provsti med i Grøn Kirke Bag Grøn Kirke står Klimagruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. Formål: Gruppens formål er at styrke, inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis. Betingelserne for at kalde sig grøn kirke er, at man kan tilslutte sig en række tiltag inden for hver af de seks nedenstående kategorier.

Handlingsplan

I Hornslet Kirkes menighedråd er der udarbejdet en handlingsplan for Grøn Kirke. Her i 2011 har menighedsrådet besluttet at have focus på energibesparelse. På baggrund af Energitjenestens rapport om energiforbruget ved Hornslet Kirke bliver der i øjeblikket etableret automatisk varmestyring i kirkerummet. Med ca. 200 kirkelige handlinger om året, vil denne investering over et meget kort åremål være tjent hjem igen. Udover at varmestyringen er økonomisk og energibesparende, sikre det også bevarelse af kalkmalerierne og meget velbevaret inventar og udsmykning i kirken. For at holde på varmen medens de kirkelige handlinger står på, bliver yderdøren til våbenhuset udskiftet i løbet af dette efterår. Ydermere bliver toiletforholdene bag kapellet renoveret. De to toiletter med gamle utætte døre og ineffektive elradiatorer forvandlet til et stort handikapvenligt toilet. Det gamle inventar er fjernet, gulvet brækket op og isoleret. Frontvæggen bliver fornyet med isolering. Tilmed bliver loftet sænket og isoleret påny. Renoveringen forventes afsluttet sidst i september. Erik Silkjær Pedersen, Kirkeværge