Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Hornslet Kirkegård, Hornslet sogn med tiltrædelse snarest!

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til ca. d. 1. december 2019.

Vi forventer, at du:

Du har lyst til at arbejde i et godt team på kirkegården i Hornslet. Du har grønne fingre, og har lyst til et job med alsidige opgaver på kirkegården. Du har lyst til at løse opgaver som kirketjener og skal derfor forvente at have kirketjeneste ved Hornslet kirke.

Hornslet Sogn har 6780 antal indbyggere og der er 10-14 ansatte ved Hornslet kirke.

Vi kan tilbyde:

En stilling som gravermedhjælper, 37 timer ugentligt.

Ansættelse sker ved Hornslet Sogns Menighedsråd beliggende Rodskovvej 4 i Hornslet

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde ind-gået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kristen Nordby på telefonnummer 26797939, eller graver Charlotte W. Jensen Tlf. 30 70 86 20.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hornslet kirkekontor, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet eller på mail til: 8245fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 25. marts kl. 12.00

Ansættelsessamtaler finder sted forventeligt fra tirsdag den 26. marts kl. 17.00

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Åben stillingsopslag som pdf