De 9 læsninger og Syng Julen ind

Søndag den 9. december kl. 14.00

Baggrunden for denne musikgudstjeneste er ni læsninger fra profetierne i Det Gamle Testamente over Det Nye Testamentes fortællinger om englen Gabriels besøg hos Maria til Jesu fødsel.

I de senere år har mange danske kirker videreført den engelske skik med at indlede julen med en gudstjeneste, hvor man gennem læsninger og musik får mulighed for at sætte julens budskab ind i Guds og menneskers historie. Det vi vil også gøre i Hornslet Kirke og indbyder alle til denne stemningsfyldte gudstjeneste.

Det er medlemmer af menigheden, der læser teksterne, sognepræst Lene Hauge, der er liturg, og sangen varetages af menigheden og alle kirkens kor.

Efter gudstjenesten er der Syng julen ind i sognegården, hvor der er kaffe og æbleskiver og munter fællessang og korsang. Det er gratis at deltage, men alle bidrag til kirkens julehjælp modtages med tak.

 de ni læsninger